Obsługa kadrowa i płacowa dla firm

Co Oferujemy?

Obsługa Kadrowa i Płacowa dla Firm

Kompleksowe zarządzanie kadrowe i płacowe dla małych i dużych firm, ale także korporacji, oraz spółek zagranicznych.

Powierzając nam obsługę kadrowo-płacową swojej firmy zyskujesz zdalny dostęp do takich danych jak wynagrodzenia, podatki, urlopy, zwolnienia oraz wybrane dokumenty osobowe twoich pracowników. Wszystko online – z możliwością generowania czy też drukowania potrzebnych Ci raportów. Z naszymi specjalistami możesz również skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje między innymi:

prowadzenie i aktualizację teczek osobowych pracowników, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym: sporządzanie dokumentów kadrowych dotyczących zatrudnionych i zwolnionych pracowników, umowy o pracę, wypowiedzenia umów o pracę, porozumienia, świadectwa pracy.

Zapraszamy do Kontaktu