Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

Co Oferujemy?

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

Działalność gospodarczą prowadzić można w różnych formach, którym właściwe są odpowiednie rodzaje ewidencji księgowej oraz sposoby opodatkowania.

Ze względu na rodzaj ewidencji księgowej możemy mówić o:

  • Księgowości uproszczonej (Ewidencja przychodów opodatkowanych ryczałtem oraz Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów)
  • Pełnej księgowości, czyli księgach rachunkowych


Prowadzenie ksiąg rachunkowych to szereg czynności takich jak księgowa ewidencja finansowych skutków operacji gospodarczych na kontach, z zastosowaniem zasad rachunkowości, czyli księgowość finansową.

Oprócz tego, podatnicy VAT niezależnie od wymienionych wyżej form, prowadzą dodatkowo ewidencję VAT. Polega ona na prowadzeniu rejestrów sprzedaży oraz zakupów, w których należy uwzględnić podatek VAT.

Zapraszamy do Kontaktu