Księgowość Jest Naszą Pasją
Kancelaria podatkowa Liber-Lex oferuje profesjonalną współpracę w zakresie usług księgowo - rachunkowych oraz ciągłe wsparcie biura rachunkowego, by Twój biznes działał płynnie i bez kłopotów
Sprawdź Naszą Ofertę
Mobilnie - Zdalnie - Stacjonarnie
Czasem ciężko jest znaleźć na wszystko czas i rozumiemy to, dlatego w Liber-Lex jesteśmy dla Państwa dostępni także w trybie zdalnym, a w razie potrzeby przyjedziemy do Państwa po wymagane dokumenty.
Sprawdź Naszą Ofertę
Ty Prowadzisz Biznes, My Zajmujemy Się Resztą
Oferujemy kompleksową obsługę dużych i małych firm ze stałym wsparciem biura rachunkowego oraz bezpłatny dostęp do panelu obsługi faktur sprzedażowych.
Sprawdź Naszą Ofertę
Komunikujemy się Również w Języku Ukraińskim
Na każdym kroku staramy się poprawić komfort i płynność naszej współpracy z klientem, dlatego staramy się pokonać wszelkie bariery, nawet te językowe.
Sprawdź Naszą Ofertę
W branży podatkowo-księgowej działamy od 2010 roku
Kancelaria podatkowa Liber-Lex oferuje profesjonalną współpracę w zakresie usług księgowo - rachunkowych oraz ciągłe wsparcie biura rachunkowego by Twój biznes działał płynnie i bez kłopotów
Sprawdź Naszą Ofertę
Profesjonalizm, Partnerstwo, Współpraca
Każdego klienta traktujemy jak indywidualnego partnera biznesowego - jesteśmy otwarci na sugestie i stale poszukujemy najlepszych rozwiązań aby jeszcze bardziej usprawnić nasze usługi.
Sprawdź Naszą Ofertę
Orły Rachunkowości 2022
Z ogromną dumą informujemy, że Kancelaria Liber-Lex jest laureatem w prestiżowym konkursie Orły Rachunkowości 2022. Nagroda ta jest ostatecznym dowodem wysokich kwalifikacji naszego zespołu, który stawia na stały i zrównoważony rozwój, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom swoich Klientów.
Czytaj Więcej
Previous
Next
Księgowość jest naszą pasją
Kancelaria podatkowa Liber-Lex oferuje profesjonalną współpracę w zakresie usług księgowo - rachunkowych.
Sprawdź Naszą Ofertę
Mobilnie - Zdalnie - Stacjonarnie
Czasem ciężko jest znaleźć na wszystko czas i rozumiemy to, dlatego w Liber-Lex jesteśmy dla Państwa dostępni także w trybie zdalnym.
Sprawdź Naszą Ofertę
Ty prowadzisz biznes, my zajmujemy się resztą
Oferujemy kompleksową obsługę dużych i małych firm ze stałym wsparciem biura rachunkowego oraz bezpłatny dostęp do panelu obsługi faktur sprzedażowych.
Sprawdź Naszą Ofertę
Komunikujemy się również w języku ukraińskim
Staramy się pokonać wszelkie bariery, nawet te językowe.
Sprawdź Naszą Ofertę
W branży podatkowo-księgowej działamy od 2010 roku
Kancelaria podatkowa Liber-Lex oferuje profesjonalną współpracę w zakresie usług księgowo - rachunkowych.
Sprawdź Naszą Ofertę
Profesjonalizm, Partnerstwo, Współpraca
Jesteśmy otwarci na sugestie i stale poszukujemy najlepszych rozwiązań aby jeszcze bardziej usprawnić nasze usługi.
Sprawdź Naszą Ofertę
Orły Rachunkowości 2022
Kancelaria Liber-Lex jest laureatem w prestiżowym konkursie Orły Rachunkowości 2022. Nagroda ta jest ostatecznym dowodem wysokich kwalifikacji naszego zespołu oraz stały i zrównoważony rozwój
Czytaj Więcej
Previous
Next
Witamy w Liber-Lex

Konkurencyjne ceny przy wysokiej jakości świadczonych usług

Kancelaria podatkowa Liber-Lex sp. z o.o. zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W branży księgowo-podatkowej działamy od 2010 roku. W swojej ofercie mamy pełen zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych dla wszystkich rodzajów firm (jednoosobowe działalności, spółki prawa handlowego oraz jednostki NGO).

Jak Możemy Pomóc?

Nasza Oferta

To jedynie część zadań, z którymi możemy pomóc Państwu się uporać. Zachęcamy do kontaktu aby w pełni poznać ofertę naszej kancelarii.

Księgi Rachunkowe

Sporządzanie Zeznań oraz Sprawozdań

Prowadzenie KPiR

Obsługa Kadrowa i Płacowa dla Firm

Prowadzenie Ewidencji Przychodów

Rozliczenie ZUS, podatków PIT, CIT i VAT

Księgi Rachunkowe

Działalność gospodarczą prowadzić można w różnych formach, którym właściwe są odpowiednie rodzaje ewidencji księgowej oraz sposoby opodatkowania.

Ze względu na rodzaj ewidencji księgowej możemy mówić o:

 • Księgowości uproszczonej (Ewidencja przychodów opodatkowanych ryczałtem oraz Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów)
 • Pełnej księgowości, czyli księgach rachunkowych


Prowadzenie ksiąg rachunkowych to szereg czynności takich jak księgowa ewidencja finansowych skutków operacji gospodarczych na kontach, z zastosowaniem zasad rachunkowości, czyli księgowość finansową.

Oprócz tego, podatnicy VAT niezależnie od wymienionych wyżej form, prowadzą dodatkowo ewidencję VAT. Polega ona na prowadzeniu rejestrów sprzedaży oraz zakupów, w których należy uwzględnić podatek VAT.

Prowadzenie KPiR

Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnychpartnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro po przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego rok rozliczeniowy.

Księga Przychodów i Rozchodów jest ewidencją przedstawiającą osiągane przychody i ponoszone rozchody. Oznacza to, że podatnik zapisuje w niej dokonaną sprzedaż, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, które są związane z prowadzoną działalnością. Ewidencja ta jest podstawą określenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. KPiR służy więc głównie do prawidłowego rozliczania się z urzędem skarbowym, zarówno w poszczególnych okresach, jak i na koniec roku. To na podstawie zapisów w niej dokonanych wylicza się wielkość należnego podatku dochodowego.

Prowadzenie Ewidencji

Ewidencja przychodów musi być prowadzona już od pierwszego dnia, od którego przedsiębiorca podlega opodatkowaniu na zasadach ryczałtu. Należy w niej ujmować wyłącznie przychody powstałe w związku z prowadzeniem działalności – koszty nie są wpisywane, ponieważ nie bierze się ich pod uwagę przy wyliczaniu podatków. Ryczałt ewidencjonowany dostępny jest dla przedsiębiorców osiągających przychody na poziomie maksymalnie 250 tys. euro rocznie.

Samych wpisów dokonuje się zaś w porządku chronologicznym i w oparciu o odpowiednie dokumenty: faktury VAT, rachunki, dokumenty celne, faktury bądź noty korygujące czy dowody wewnętrzne (w przypadku sprzedaży bez faktur). Wpisy można też wprowadzać na podstawie dziennego zestawienia wystawionych faktur. Co ważne, ewidencję za dany miesiąc trzeba uzupełnić przed upływem 20. dnia kolejnego miesiąca, w którym to trzeba wpłacić należną zaliczkę na podatek dochodowy.

Zeznania i Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe nazywa się dniem bilansowym. Jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dzień bilansowy wypada 31 grudnia.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają:

 • firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, na przykład ze względu na wysokość przychodów lub status prawny
 • firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządza się po polsku i w walucie polskiej. Składa się ono z:

 • Bilansu – wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy
 • Rachunku Zysków i Strat – wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy
 • Informacji Dodatkowej – która zawiera między innymi opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.


Prowadzimy także roczne sprawozdania, takie jak bilanse, rachunki zysków i strat itp. roczne zeznania podatkowe (CIT), Roczne sprawozdania dla GUS oraz NBP.

Obsługa Kadr i Płac

Kompleksowe zarządzanie kadrowe i płacowe dla małych i dużych firm, ale także korporacji, oraz spółek zagranicznych.

Powierzając nam obsługę kadrowo-płacową swojej firmy zyskujesz zdalny dostęp do takich danych jak wynagrodzenia, podatki, urlopy, zwolnienia oraz wybrane dokumenty osobowe twoich pracowników. Wszystko online – z możliwością generowania czy też drukowania potrzebnych Ci raportów. Z naszymi specjalistami możesz również skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje między innymi:

prowadzenie i aktualizację teczek osobowych pracowników, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym: sporządzanie dokumentów kadrowych dotyczących zatrudnionych i zwolnionych pracowników, umowy o pracę, wypowiedzenia umów o pracę, porozumienia, świadectwa pracy.

ZUS, Podatki PIT,CIT, VAT

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub wspólnikiem spółki, to przed sporządzeniem deklaracji rocznej powinieneś dokonać kilku bardzo ważnych czynności. Jeśli przeprowadzisz je prawidłowo, to szybko i sprawnie wypełnisz roczną deklarację podatkową.

Istnieje co najmniej kilka zasad, których niezależnie od przyjętej formy opodatkowania warto przestrzegać w czasie, gdy rozliczasz się z podatku i składasz roczną deklarację aby oszczędzić sobie czasu i problemów

Otwartość

W Liber-Lex nie tylko rozliczamy naszych klientów, ale także słuchamy Państwa potrzeb, dlatego nie tylko wykonujemy zlecone zadanie, ale także chętnie udoskonalamy nasze usługi

Profesjonalizm

Rachunkowość to ważna część zaplecza firmy, dlatego wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na półśrodki - współpraca z nami to bezbłędne rozliczenia wykonywane na najnowszym oprogramowaniu

Bezpieczeństwo

Prywatność i Bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego zabezpieczamy wszelkie dane i informacje o naszych klientach  i traktujemy je z największą poufnością

Nasz Zespół

Pracujemy w małym, ale zgranym i zaangażowanym zespole, który posiada bogate doświadczenie w rachunkowości i nie boi się wyzwań. Nasz stale poszerzający się zbiór certyfikatów potwierdza nasze zaangażowanie w rozwój i poprawę naszych usług.

Jeśli chcą Państwo poznać nas bliżej zapraszamy do naszego biura, gdzie z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania związane z rachunkowością oraz przedstawimy zakres naszych prac

Orły Rachunkowości

Nagroda, która od przeszło 20 lat jest symbolem rozwoju i jakości, która ma doceniać wkład przedsiębiorców oraz jakoś świadczonych przez nich usług. W tym prestiżowym gronie znajduje się także kancelaria Liber-Lex, która w XVII edycji plebiscytu uzyskała tytuł Orła Przedsiębiorczości 2022.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem na stronie konkursu, który poświadcza tytuł otrzymany przez naszą kancelarię

Dlaczego My?

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi sektorami rachunkowości, w których możemy wesprzeć Twoją firmę.

Referencje

Opinie naszych klientów

Chcesz wiedzieć jak przedsiębiorcy oceniają współpracę z nami? A może już korzystasz z naszych usług i chcesz podzielić się swoimi wrażeniami?

Oferujemy pełen zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych dla wszystkich rodzajów firm.

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i szeroko pojętych spraw związanych z rachunkowością,
 • prowadzenie KPiR (księgi przychodów i rozchodów),
 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i oraz bieżących planów amortyzacji,
 • przygotowanie oraz wysyłkę plików JPK VAT, oraz deklaracji podsumowujących VAT/UE,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań (bilans, rachunek zysków i strat),
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzenie rocznych sprawozdań wymaganych przez GUS oraz NBP,
 • pomoc przy rejestracji nowo powstałych podmiotów gospodarczych,
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków kredytowych,
 • współpracę z biegłymi rewidentami,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatków,
 • obsługa kadrowa i płacowa,
 • rozliczenie PIT, CIT, VAT, ZUS,
 • uruchamianie i likwidacja działalności gospodarczej oraz spółek prawa handlowego.

W ramach usługi księgowej, oferujemy darmowy dostęp do panelu, w którym Klienci mogą wystawiać faktury sprzedażowe (brak dostępu do programów magazynowych) oraz wysyłać je bezpośrednio do swoich kontrahentów.

Na życzenie Klienta oferujemy także przygotowanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

Serdecznie zapraszamy do naszej siedziby w Lublinie, przy ulicy Gorczańskiej 4/2. Spokojna okolica na obrzeżach miasta, dobry dojazd, zawsze wolne miejsca parkingowe

Nasz Blog

Co warto wiedzieć

Kilka przydatnych informacji ze sfer podatków i rachunkowości.

Wpis

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit...

Czytaj Dalej

Zapraszamy do Kontaktu